Pædagogiske principper

Skalmejeskolen ligger i den vestlige ende af Sunds. Skolen er fødeskole for Sunds Skole. Vi har knap 300 elever fordelt på to klasser på alle årgange. Skolen er bygget med huse med åben plan. To årgange deler et hus.
Vi vægter et udfordrende læringsmiljø og et velfungerende socialt fællesskab. Nogle af elementerne er:
 • Årgangens to klasser betragtes som en enhed, og der arbejdes med holddannelser ud fra mange principper. Det kunne fx være faglige behov.
 • Lærerteamet omkring årgangen er ansvarshavende for årgangens læring og trivsel.
 • Vi vægter fleksibilitet i undervisningssituationerne. Det kommer til udtryk i variation i undervisningsmetoderne.
 • Vi vægter praktiske, kreativ og musiske tilgange til undervisningen i alle fag.
 • Der er ikke faste ringetider - opgaven styrer tiden. Vi har derfor ingen klokker der ringer.
 • Vi betragter børnenes faglig, dannelsesmæssige og sociale, og alle fags bidrag hertil, som lige væsentlige.
 • Vi vægter IT som et integreret undervisningsredskab i alle fag og emner.
 • Resurserne til holddannelse, knæk kurven og specialundervisningen er lagt ud til hver årgang. Det er der, hvor behovet er, man er bedst til at vurdere, hvordan resurserne anvendes bedst.
 • Vi vægter det tætte samarbejde med forældrene. Der er en stående invitation til at komme på skolen alle dage. Forældrene benytter sig ofte af muligheden.
 • Skolen anvender elektronisk kommunikation til forældrene. Via klassernes og skolens hjemmeside kan forældrene få ugebreve, meddelelser, skemaer og relevante informationer.
 • Vi vægter et tæt samarbejde med distriktets institutioner. Med Skalmejegården, som vi deler hus med, har vi et særligt tæt samarbejde i forhold til lokaler og børn.