Skolens overordnede målsætninger
 
... noget om læring
Livet på Skalmejeskolen skal være en aktiv læreproces, der skal udvikle indsigt og forståelse. Børnene skal lære at søge mening.

Børnene skal være:
- synlige og oplevende
- undersøgende og opdagende
- medbestemmende og spørgende, så der skabes medansvarlighed for egen læring.

... noget om helhed og sammenhæng
Barnet skal opleve en helhed mellem teori og praksis, så Skalmejeskolen bliver til en oplevet virkelighed, hvor overblik og sammenhængsforståelse udvikles.

Dagen på Skalmejeskolen skal rumme helhed og sammenhæng. Indholdet skal styre tiden, så der bliver ro til fordybelse.
Skalmejeskolen skal rumme helhed mellem læring og leg.

... noget om åbenhed
Skalmejeskolens hverdag skal være præget af åbenhed med mulighed for at møde en mangfoldighed af oplevende indtryk, så undervisningen bliver aktuel og dynamisk og med en struktur, der er skiftende og variabel.

... noget om fællesskab
Hvert enkelt barn og voksen skal bidrage til at udvikle Skalmejeskolens fællesskab, så der opbygges fælles værdier gennem samarbejde og omsorg med respekt for andre.

Skalmejeskolens liv skabes i et samarbejde mellem skole og forældre, hvor begge parter er ansvarlige for at opbygge et fællesskab, der også vægter fantasi og det musiske. Målet er en glad skole.

... noget om livsmod
På skolen skal der tages hensyn til det enkelte barns særpræg og behov, så troen på egen værdi og egne kræfter fremmes. Visioner om et godt liv sker i fællesskab med andre.