Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen findes her:
 
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 
 
  • Indskolingen (0.-2. klasse): 17,5 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 19,9 elever pr. klasse