Skolens adresse:               Skalmejeskolen
                                          Skalmejevej 33
                                          7451 Sunds
 
Skolens telefonnr.:                Tlf. 96 28 76 10

Skolens E-mail:                     [email protected]
__________________________________________
Skoleleder
Tina Fahnøe Munksgaard
Tlf.nr. 20897202
 

 Viceskoleleder
Lone Juul Simonsen
E-mail: skalj@herning.dk
Tlf.nr. 40227617
 
 
Skolesekretær
Connie Nielsen
 
 
Teknisk service medarbejder
Preben Rasmussen